Vítejte na našem webu

Vítáme Vás na stránkách sboru

Církve adventistů sedmého dne

Praha 10 - Strašnice

Kdo jsme

... otevíráme nejen dveře svých kostelů a modliteben, ale i svých domovů a srdcí všem, kteří se často marně brání důsledkům lidského sobectví a strachu z toho, co přijde zítra. Nevydáváme se za zachránce lidstva, ale snažíme se být všude tam, kde je třeba podat ruku k pomoci. Nemůžeme zabránit přírodním katastrofám, ale můžeme zmírnit utrpení těch, které katastrofy postihly. Nejsme s to zastavit války, rasovou nenávist, náboženskou nesnášenlivost či vyrovnat prohlubující se rozdíly mezi bohatými a chudými; přesto se nechceme zbavovat odpovědnosti za ty, kteří v důsledku lidské zloby a bídy procházejí bolestí a utrpením...

Pro více informací o církvi adventistů klikněte zde

www.adventiste.cz