Poezie

O autorovi

Autor Jirásek Zdeněk se narodil 23. ledna 1958 v Broumově,

ale celý svůj dosavadní život prožil v Praze.

Mezi jeho záliby patří od dětství literatura, historie a problematika lidských vztahů.

Od svého mládí pracuje jako vyšetřovatel a setkává se lidmi,

kteří prožívají různá životní dramata.

Lidské osudy a neštěstí měly velký vliv na formování jeho myšlení a hledání smyslu života.

 

Níže uvedené básně jsou z jeho první knihy,

a to sbírky básní naivní poezie s názvem ,,Zvedni hlavu ke hvězdám“

(jedná se o sbírku básní ze života a vztahu autora k odpovědím na otázky vztahu s Bohem a lidmi kolem nás).

Autor píše dále detektivky a romány ze života policistů -  vydal již tři knihy.

Jarní čas a kříž

Zdeněk Jirásek

Zima již nevládne našim dnům
Přichází doba slunečného jasu
Kdy každý z nás paprsky slunce hledá
a
K nebesům svůj zrak zvedá
 
Já nevidím jen modré obláčky tam v té nekonečné výši
ale i to, že
Ježíš z nebeské výše
do našich životů shlíží
a
v tento slavný den
zve do náruče své
každého, kdo obtížen je tíhou svých vin
a
nabízí mu spasení a naději skrz svůj život
přibitý na kříž
Proto dnes když můžeš smýt svoje viny a hřích
přistup pod jeho kříž
 
a
přijmi jeho oběť za život náš
protože v ní jen spasení pro věčný život máš.

Končí starý rok 2018

Zdeněk Jirásek

7.12.2018

 

Končí starý rok
a
každý z nás svůj pohled do nového roku nasměrován má
a
ptá se, co asi se musí stát
aby lidé opět lidmi byli
a
špatné vztahy se mezi sebou napravily.
 
Války, bída, neštěstí
nás každý den ve zprávách provázejí
a pesimistické prognózy vždy následují.
 
Přitom život zde na zemi krátký je
a hodně lidí ho dobře nežije.
 
Já však pro každého člověka na zemi
dobrou zprávu mám
 že člověk se budoucnosti už nemusí vůbec bát
protože lze i v tomto bídném světě najít v kříži vykoupení
které každému život v dobro změní.
 
Proto do nového roku chci Ti přát
aby Kristus vždy při Tobě
na Tvé životní cestě stál.

Proč?

Zdeněk Jirásek

22.9.2018

Proč moje vina tíží moji duší stále víc a víc
Proč už nerozjasní se má líc

 

  Proč musím sám pod křížem stát a ptát se
Co musím v oběť dát
Aby moje vina smyta byla

A moji duší již netížila?

 
Odpověď každý z nás zde zná
A přesto často jako já se ptá

 

Vždyť přece ty i já už víme
Že za naše hříchy a provinění
Na kříži Kristus stál
a svůj nevinný život v oběť
za naše hříchy dal

 

Dnes nastává den velkého očištění
Proto vyznej, co vyznat máš
A přijmi nový život, který ti chce Ježíš 
Svojí obětí dát

 

Už ale nehřeš a čestný buď
Neboť nelze neustále milost pod křížem brát
A s hříchem jít životem dál.

Nový začátek

Zdeněk Jirásek

20.03.2018

Já velkou radost mám,
že na řešení svého trápení už nejsem sám
 
mám přítele, který i svůj život dal
abych své problémy nemusel řešit sám.
 
Už hřích, strach a obavy nemusím mít,
protože ve svém životě mohu s Ježíšem jít.
 
On na kříži , ač nevinný byl,
zbit a křižován a stále o naši lásku stál
 
já chci s ním ve svém životě jít
a skutky lásky žít
 
protože to jediné pro můj život cenu má
a on mi věčný život bez podmínek dá.


 

Vánoční čas v roce 2017

Zdeněk Jirásek

Další rok končí a přichází vánoční čas,
každý z nás vnímá, že nastává období vánočních krás
kdy láska, něha a vzpomínky přichází mezi nás.
 
Radost, zmatek i strach v tomto roce ve světě byl znát
 
a každý z nás se musí ptát 
co ještě se musí stát, aby člověk člověka měl rád,
aby v srdci člověk lásku měl a za své jednání se stydět nemusel.
 
To vše se může stát, když člověk pod křížem se bude kát
a s Ježíšem se na novou cestu svým životem se bude chtít dát.
 
I pro tebe dnes nastal správný čas,
zahoď svoje viny a starosti
a vydej se na cestu radosti
 
k naplnění tužeb svých a snů
 
když v tvém životě na prvním místě bude Kristus sám
a on věrně pak bude po tvém boku celý život stát Vánoční čas v roce 2017
 

Nový začátek

Zdeněk Jirásek

07.09.2017

Pod křížem stojím zcela sám
a ptám se, kudy se ve svém životě na cestu se dám

zda s Ježíšem chci po cestě pravdy a poznání jít
či ve světě v blahobytu žít

rozhodnutí to těžké je,
protože ten zlý mi hodně slibuje

slibuje mi slávu a úspěch mít,
ale nesmím Ježíše na tuto cestu s sebou vzít

já jako každý člověk úspěch a slávu sice rád mám,
ale přesto se ptám na jakou cestu se ve svém životě dám

Ježíše však ve svém srdci mám
a proto radši skromně a bez slávy budu žít,
ale životu věčnému tak půjdu vstříc

i ty dnes tuto šanci máš
a záleží jen na tobě, na kterou cestu ve svém životě se dáš

proto vyznej hříchy a viny své
a po cestě pokání se stejně jako já ve svém životě dej.

Radost

Zdeněk Jirásek

1.6.2017

Radost je dar, který dostal každý z nás
když poznal, že život jasný smysl a směr má.
 
Radost je chvíle, která přichází bez pozvání
a která většinou v životě není k mání.
 
Radost je dar, který  dostal každý z nás,
když Ježíš byl na Golgotě křižován.
 
 
On trpěl, zemřel a z mrtvých vstal
aby nám do života dar radosti mohl dát.
 
Radosti z toho, že On je Pán
který pro nás svůj život za náš dal,
 
abychom mohli život věčný žít
a v nebi s nebeským Otcem a anděli radostné chvíle mít.


Mám radost,  že mohu s Kristem svým životem jít

Zdeněk Jirásek

22.3.2017Život přináší i chvíle, kdy člověk neví kudy se má dát
a co bude muset za své hříchy a provinění jako výkupné dát.


Já uviděl jsem v dáli na Golgotě tři kříže stát

a pochopil jsem, že už nemusím se v životě ničeho bát,
protože Kristus na kříži i za mé hříchy a viny svůj život dal.

Volá tichým hlasem už nebudeš se nikdy o svůj život bát,

pojď bratře, sestro ke mně blíž

já sejmu z tvých beder i tvůj kříž .

Na svá bedra vezmu je já sám,
protože jsem ten, kdo má tě velmi rád
a
budu vždy o tvoji lásku stát.

Velký den

60 let od založení sboru CASD Praha - Strašnice

říjen 2016V životě člověka je 60 let zralý věk
možná že z člověka už je kmet.

Náš sbor dnes 60 let od doby založení slaví
a těší se  díky Božímu vedení dobrému zdraví.

Každé Boží dítko zde své místo má
a  na to kolik je mu let se  nikdo nedívá.

Všichni rádi na Božím díle pracují
a na svůj věk, choroby a trápení nehledí.

Pastor pro každého vlídné slovo má
a na každého se usmívá.

Andělé se s námi radují
když společně s náma evangelizaci plánují.

Naše děti pro nás rády písně cvičí
a my je rádi posloucháme
a někdy si je s nimi zabroukáme.

Dříve jsme smutní byli,
protože nás málo bylo
a v lavicích mnoho volných míst zůstávalo.

Teď však lidé do sboru přicházejí
a naše úsměvy je provázejí.

Do budoucna s optimismem hledíme
i když co přijde nevíme.

Jedinou jistotu však máme
že s Ježíšem dál životem můžeme jít
a důvěru v jeho činy mít.

A proto  věříme, že nás ve sborečku bude stále víc a víc
a všichni půjdeme společně nebi vstříc.

Kříž

Zdeněk Jirásek

 
Stojím sám a smutně k nebi hledím
čekám až přijde onen slavný den
kdy andělé přijdou mezi nás.
 
Stojím sám a k nebi stále hledím,
modlím se a zvu anděle mezi nás.
 
Najednou uslyším tichý a jemný hlas,
proč už spěcháš mezi nás?
 
Vždyť na zemi ještě plno práce máš,
čeká zde plno lidí, až svědectví jim dáš.
 
Svědectví, že na kříži zemřel jejich Pán,
ten Pán, který je měl tolik rád.
 
Že trpěl na kříži za jejich hříchy,
  ponížením, smrtí a bolestí,
 
aby oni jednou mohli v nebi být
a snebeským Otcem a anděly, věčný život žít.
 
Dnes hledím na kříž na kterém umíral i můj Pán
a toužím jej za ruku brát
a
společně pak životem dál jít
a radost z obrácení dalších lidí mít,
 
které pozval ke svému kříži 
náš Pán, který má každého člověka rád.
 

Pojď ke kříži

Zdeněk Jirásek

Pojď ke kříži,
pojď ke kříži, na kterém byl křižován Tvůj pán
 
pojď ke kříži,
pojď ke kříži, kde zemřel ten, jenž měl te rád
 
pojď ke kříži,
pojď ke kříži, už nemůžeš sám opodál stát
 
pojď ke kříži,
pojď ke kříži , když nastává čas účtování
a podívej se do jeho ran
ve kterých je vidět každý tvůj špatný čin a šrám


pojď ke kříži,
pojď ke kříži, nebo zůstaneš v životě opuštěn a sám


pojď ke kříži, kde chci stát i já

a společně zvolejme, že Ježíš je náš pán
a je to ten, který je do našich srdcí zván

pak nastane čas, kdy už nebudeš v životě sám
ale pod křížem budeme všichni společně radostně stát
a zaslíbení na věčný život z jeho probodených rukou brát.

Zvláštní  den

Zdeněk Jirásek

5.12.2015

Dnes nastal proTebe zvlášní den,
den  křtu,
kdy ke kříži zvedáš oči své.
 
A vidíš kříž
a na něm i za Tebe umírá Kristus sám,
opuštěn lidmi a zrazován.
 
On zemřel, aby Ty jsi mohl věčně žít
a  rozhodl se nést i Tvůj životní kříž.
 
Ty slibuješ mu věrnost a život svůj
a zvedáš oči k nebesům
 
kde při Tvém křtu
andělé oslavné písně zpívají,
protože už strach o Tebe nemají,
vědí, že jsi změnil celý život svůj.
 
A voláš
Ježíši při mně v životě nadále stůj
ve chvílích dobrých i těch zlých  mne opatruj.

Končí starý rok

Zdeněk Jirásek

30.10.2015

Bim bam
Bim bam
hodiny života neúprosně bijí
a nelítostně ubíhá života čas
 
zas o rok je starší každý z nás
a přemýšlí o tom, co čeká nás
v tom čase, který přichází
a zda láska, víra a pokora
v tomto světě neschází
 
vždyť každý z nás ví, že přijde čas
kdy bude nutné své hlavy v pokoře poklonit
před Bohem jenž řídí zemský řád
a zeptá se, co jsi dělal v ten minulý čas
 
měl jsi v srdci lásku, mír
nebo Tě ovládl splín
 
splín touhy slavný a bohatý být
a vše po čem svět touží mít
 
věř, že to je jen velký blud
který uzavře Tvůj životní kruh
až budeš na nebeském soudu stát
a ze svých hříchů se tam kát
 
proto, když  přichází nový rok
změň svůj světoběžný krok
 
otevři mysl i srdce své
lásce, jenž z nebes přichází
a andělé jí k Tobě provází
 
když Ježíš pro Tebe otevírá náruč svou
a touží mít i on lásku Tvou
kterou i Ty s ním pak budeš žít
a
naději na věčný život mít.

 

Hospodin je má spása

Hospodin je spásá má i Tvá
on je cesta, která vede k vykoupení
a
bez ní život věčný možný není

zdá seTi že stojíš pod křížem sám a opuštěný
a
že zde na zemi již pro nikoho žádná spása není ?

Věř, že to ten zlý tvé myšlenky ve své péči má
a od Boha se Tě odvést snažívá

proto upři oči a mysl svou
na místa zvaná Golgotou

zde  stojí kříž a na něm křižován je pán
ten pán, který pro tebe trpěl a  vždy  tě  v lásce má

proto i v tento slavný den
kdy k večeři páně jsi samým stvořitelem zván

otevři  své srdce a pojď dál
neboť k slavností tabuli jsi zván
do míst kde andělé oslavné písně zpívají
a nebeské bytosti se radují

z toho, že i Ty jsi ochoten svůj hříšný život
za lásku Ježíše Krista dát.

Čekám

Z.Jirásek

2.8.2015

Stojím a do oblak hledím
 
čekám až uslyším Tvůj hlas
 
a Ty se zeptáš jak se máš

já odpovím, že už dlouho čekám
 
až uslyším Tvůj hlas
 
a čekám na to co mi odpovíš
 
až zeptám se,
 
kdy přijde na zem klid a mír
         
a lidé budou se navzájem rádi mít
 
a jako odpověď
 
slyším jen veliké ticho a žádný hlas
 
protože odpověď nezná nikdo z nás.

Kříž a hřích

Zdeněk Jirásek

9.6.2015

Kříž a hřích spolu lidský život pojí
když člověk na rozhraní svého života stojí

každý sám se musí sebe  ptát
kterou cestou chce se ve svém životě dát

zda cestou kříže
nebo
cestou hříchu

to musí rozhodnout si každý sám
až na křižovatce svého žití  bude  stát

a

na kříži uvidí  toho, kdo za jeho hříchy svůj život dal
a pochopí , že  není dobré se této oběti  JK bát

protože až přijde soudný den 
 
na  Božím soudu bude každý z nás jednou stát
a zde celý svět uvidí, kterou cestou  v životě se dal
 
zda cestou hříchu
nebo
cestou kříže

já zvolil cestu kříže  sám a rád
a  nemusím se již ničeho bát

protože Ježíš se stal přítel můj
a chrání život můj
.

Bolest

Zdeněk Jirásek

20.4.2015

Bolest je přítel, který přišel nepozván,

bolest je stav,kdy člověk není sám,

bolest je součástí našeho bytí,

bolest je stav našeho žití

a proto musíme s bolestí žít,

i když bychom raději zdraví chtěli být.


Bolest je host,který přišel nopozván

a přesto vstoupil v tělo mé

a trápí mysl a údy mé

ona však je důkazem našeho bytí

že cit a vnímání nám byl dán

abychom věděli, že život nepatří jen nám

ale je dar, který máme s úctou brát.

a děkovat za to že můžeme stále žít
.

Můj anděl strážný

Zdeněk Jirásek

Můj anděl strážný těžký úděl má
když hlídá kroky mé
on chrání život můj
a stal se z něj přítel můj

můj anděl strážný chrání srdce mé
 a touží svoji lásku do něj dát

můj anděl strážný tichý hlas má
a ptá se komu svůj život dám

zda s Ježíšem chci jednou v nebi stát
až Bůh se bude na můj život  zde na zemi  ptát

zda žil jsem se svým andělem strážným 
život plný krásných chvil
či měl jsem život plný hříchů a vin

pak v nebi na nebeském soudu

uvidím jak můj anděl strážný
se musel za mne se silami zla bít


 za což mu patří můj velký vděk a dík
a proto vždy v lásce ho budu na nebesích mít.

Život je krásný

Zdeněk Jirásek

Život krásný je
když si uvědomíš, že jen krátký je
 
pak zmizí rozmrzelost i splín
a budeš se cítit jenom  líp a líp
 
protože už nebudeš se lásky bát
a budeš jí i druhému  s pokorou chtít  dát
 
vždyť láska je dar největší
a srdce každého potěší
 
proto neváhej  a
klidně hledej ráj, který ti jen láska může dát.

Poznání dne očištění při Večeři Páně

Zdeněk Jirásek

Přišel den poznání
že jen kříž pro tvůj život smysl má

přišel den 
kdy narovnat svoje vztahy
každý má

přišel den pozvání
kdy ke kříži  zve Tě tvůj pán

ten, který svůj život za tvůj dal
a ač nevinný byl křižován

křižován byl pro hřích tvůj
a na kříži v bolesti trpěl Bůh

přišel den velkého očištění
který může tě dovést až ke spasení

dnes sváteční je velký den
kdy můžeš prožít i svůj sen

že s Kristem v životě nebudeš nikdy sám
když on byl i pro tvé hříchy křižován
.

Zvedni hlavu ke hvězdám

Zdeněk Jirásek

25.10.2014

Hvězdy si po obloze majestátně plují
 a netrápí  je čas, který zde na zemi lidé vyměřený k životu mají
 
hvězdy jsou tajemné pozdravy z  jiných světů
a vybízejí člověka, aby svoji hlavu zvedl
 
zvedl jí do výše a přemýšlel o smyslu svého žití
 
protože světy tam v dáli na nás volají
pojď a proleť se nebeskou výši
  a objev ty světy, kde plno je tajemných skrýší
 
 
hvězdy jak tajemní  svědkové po nebi plují
a volají přijď až přijde tvůj čas
a poznáš místa, kde strádání a zloby není
 
hvězdy jsou naděje, kterou člověk očima vidí
a doufá, že až přijde ta chvíle rozloučení
kdy opustí zemi a změní se forma jeho býti 
  vznese se v nebeskou výš
 
 kde pozná, že ve hvězdách může mít skrýš
kde pusto a temno není
a může zde prožít své vykoupení
 
vykoupení z  života plného trápení, bolesti a vin
z kterých zde na zemi padá na  člověka veliký splín
 
proto i ty zvedni hlavu svou ke hvězdám
které i pro tebe  náruč svojí otvírají
a k životu věčnému v nebeské síni tě pozívají.

Díkuvzdání 2014

Zdeněk Jirásek

Bůh stvořil krásnou novou zemi
která jmenuje se ráj
a jednou z jejich plodů budeme si
různé plody brát
 
i zde na zemi však místa jsou
kde člověk s pomocí Boží,
se snaží zemi zvelebit
pěstovat, sít a plody ze své práce mít

 Bůh svěřil nám do péče zemi svou
 a přeje si abychom na ní všichni byli Boží rodinou

pak již i zde na zemi může vzniknou malý ráj
kde člověk s radostí a Boží pomocí
různé ovoce a zeleninu pěstuje

i já našel jsem  ve svém životě
svoji radost klid a mír
když na zahrádce můžu se svojí rodinou být

zde našel jsem svůj malý lidský ráj
kde mohu plody své práce brát

angrešt, jahody, rajče a jablka zde pěstuji
a rady o tom jak je pěstovat od svých přátel miluji

bratři Mikuš, Bilač, Mičurin jsou ti co pěstování dobře znají
 a s dobrou radou  pro druhé nikdy neváhají

proto i díky nim ze své zahrádky já radost mám
a věřím, že Bůh zde našim snahám požehná

a proto i dnes, když je den díkuvzádí
nastal čas, kdy každý z nás může Bohu děkovat 
za vše co nám ve svých životech dal
a věřit že nám bude v našich snahách bude žehnat i dál
.

 

Kříž

Zdeněk Jirásek

21.9.2014

Kříž a na něm umírá  Kristus sám
opuštěn  lidmi a zrazován

andělům v nebi slzy skrápějí tvář
když vidí jak na kříží trpí sám tvorstva Pán

Ten, který miloval celý svět a za jeho spásu
sestoupil z nebes  na zem k nám

aby svůj život za naší záchranu dal
ač věděl, že na zemi bude muset trpět
a potupně pod křížem stát

Pak přišla pro svět chvíle poznání
že jeho smrt na kříži přináší světu pokání

které dnes  při večeři páně můžeš učinit Ty i já
když přijmeš jeho obět velikou

a vyznáš, že hřích a zlo
už nemá nad tebou žádnou moc

protože jsi přijal Jeho obět velikou
a nový život chceš  s Ježíšem  žít

a naději na věčný život mít
.

Jan Hus

Zdeněk Jirásek

14.7.2014

Pravda byla smyslem jeho žití
pro pravdu se slávy světa vzdal

svět volal odvolej
a budeš žít dál

on však neochvějně věřil v Krista
i když oheň kolem jeho těla plál

když v bolesti a utrpení uprostřed hořící hranice stál
verše z písma citoval

na hlavě potupnou korunu měl
a bolestí a strachem se chvěl

přesto svojí víru nezradil
a všechny kolem sebe tím zostudil

králové, kněží a hrabata
poznali, že Hus je Boží syn
a že jim hrozí odplata

až jednou na Božím soudě budou stát
a ze svých činů se zpovídat

pak uvidí zase tu hranici v Kostnici plát
a zde nevinného člověka stát

který pro pravdu Boží svůj život dal
a nechtěl se jí i za cenu smrti vzdát

proto i ty ve své víře vytrvej
a až přijde čas utrpení a ztrát
věř, že Kristus s tebou bude stát

tak jako s Husem u hranice stál
a zde v srdci bolest a utrpení měl
když viděl jeho víru pro kterou on na hranici  mřel
.

Cesta z bolesti

Zdeněk Jirásek

 

Jsi jako něžné pírko, které vzduchem letí
a hledá klidný tichý kout kde mohlo by spočinout
 
klidný kout, který život v přístav klidu a souznění změní
a nebude již proč v očích slzy mít
a ptát se znovu proč a proč v životě je jenom bolest a pláč
a láska přichází jen v zastoupení
a z bolesti není žádné vykoupení
 
když hleděl jsem do tvých smutných očí
a cítil jsem bezmoc a zmar
 
pak zatoužil jsem po tvém pohlazení
které vše zlé v krásné změní
 
a nebude již důvod proč obavy a strach mít
a v životě snad bude jen líp a líp
 
protože život  velmi krátký je
a hezčí je když člověk druhého miluje
 
pak má i smysl znovu snít
a velké plány do života mít.

Nový život křtem začíná

 

Zdeněk Jirásek

 

Nový život křtem  začíná
a každý tvor v nebi k němu oči upíná

 vše zlé zapomenuto je
a celé nebe se raduje

raduje se i sborová rodina
která Tě do svého středu ráda přijímá

můžeš v nás svoji oporu mít
pokud to budeš sama či sám chtít

jsme všichni děti Krista
které on rád má
a  s radostí je v nebi uvítá

už nejdeš životem sama či sám
ale zástup andělů Tě v rukou ukrývá

nabízí Ti ochranu a pomoc svou
s Kristem na kříži stvrzenou

proto směle odhoď života tíž
a vejdi k nebeské rodině blíž

neboj se pod křížem stát
tam dostaneš vše oč by jsi mohl stát

tam život dojde Tvého proměnění
a poznáš radost ze svého vykoupení.

Našel jsem svého života směr a cíl

Zdeněk Jirásek

Co v životě  by si  člověk  měl  pro svoji spokojenost  přát ?

Mít všeho hojnost a v přepychu si žít  ?
 
Nebo žít  v skromnosti  a srdce otevřené pro druhé  mít ?
 
 Vždyť život je jak  proud řeky, který spěchá dál a dál
a nezůstane v klidu ani chvilku stát
 
Vždyť dalo by se na to říct
že marnost bytí nás směřuje smrtí vstříc
 
Já však našel jsem života svého směr a cíl
jednou v království Božím  spolu se svými bližními být
 
Ta myšlenka spoutala mysl mou
a život přestal býti jenom hrou
 
Já otevřel své nitro a srdce své
a ucítil jsem velkou moc,
když andělé mi přišli na pomoc
 
Překonat svody a mámení
které z mé slabosti pramení
 
Já poznal, že vše dokonalé stvořil Bůh
který za mé hříchy  již dávno splatil velký dluh
 
Když na kříž v oběť svého syna dal
a smrtí jeho mne ze spárů toho zlého vzal
 
Proto již netoužím po zlatu a světském mámení
ale v skromnosti a poznání dobra chci žít
a naději na věčný život mít
 

Osten v těle

Zdeněk Jirásek

Já životem šel bezstarostně rád
a pořád jsem se jenom smál

a myslel jsem si že život bude krásný a bezstarostný jen
ale
náhle osten do těla mi byl dán
abych život neměl tolik rád
a začal jej vážně brát.

Abych poznal , že život není jenom samá radost , smích
ale že i o něj se musí člověk rvát
a nebát se i bojovat

po té

začal jsem se bát že nebudu mít kde sílu
k boji brát.

Pak ale v dáli spatřil jsem na Golgotě tři kříže
a na jednom z nich spasitele stát

který trpěl víc než já

a na tom kříži byl připraven svůj život za můj dát
a dokonce zde prolil svoji svatou krev.

Abych i já viděl jeho lásku, která bere druhým dech
kdy on zcela bez viny zde pohaněný a ukřižován stál

a přesto zůstal králu král

a

já poznal, že ten osten můj
není nic proti té jeho lásce
kterou chtěl mi dát

a

proto stále říkám , že
i přes ten osten v těle mám ho rád
.

Nikdy nejsi sám

Zdeněk Jirásek

Jsou chvíle, kdy se  v životě  cítíš  zcela sám.
Kdy si myslíš, že tě nemá nikdo rád
a že  jsi zůstal zrazen, opuštěn
a nemáš s kým by jsi mohl v životě jít dál.

 

Věř ale , že je zde ten kdo má tě rád
a chce ti jen dobré přát
a za ruku tě vzít
a do tvé duše dát klid a mír.

 

Teď asi chceš se ptát, kdo by to mohl být?
Je to náš stvořitel a pán,
který ti tvůj život dal
a nenechá tě nikdy, aby jsi zůstal sám.

 

Co pro to musíš udělat?
Přijď mezi ty, které on má také rád.
Tam čeká na tě mír a klid
a pokoj v srdci po kterém toužíš  ho tolik mít.

 

Proto neboj se, zaklepej a vstup
a poznáš  Boží lid a jejich dům.

Už nejdu životem sám

Zdeněk Jirásek

Už nejdu životem sám
velkého ochránce  mám
našel jsem jej jednou zrána
když moje mysl byla k nebi upoutána
anděl přišel ke mně a zvolal mocným hlasem
přijď ke mně  už v tomto čase
v nebesích se brána zavírá
a čas zúčtování začíná
a
já  tichým hlasem volal
nehodný jsem nebudu spasen
a on zvolal zavírá se
 
v tom probudil jsem se ze svého snu
a uviděl jsem kříž na němž muž  jenž  na hlavě trnovou korunu má 
 
a já běžel  k němu blíž a blíž
abych svoje hříchy mohl vložit pod jeho kříž
 
a ucítil jsem svobodu a klid ,kterou díky jeho oběti už  teď můžu mít
a proto chci v životě jen s ním jít
a své místo u něj mít.

Brzy přijde chvíle zůčtování

Zdeněk Jirásek

Proč život rychle  plyne stále dál a dál
a já se musím více bát a bát
že přijde den mého zúčtování
kdy už nebude čas pro žádné pokání.
 
A já nebudu mít čím se hájit sám
a smutně budu pod křížem Golgoty stát
 
a hledat viny a chyby a příčiny svých ztrát
a budu cítit, že bez Krista nemám kde
slova na svoji obhajobu brát.
 
Protože jsem hříšný a světské radovánky mám tak rád
i když bych měl spíše o spasení stát
 
jednou však snad přijde i moje chvíle poznání
že není nic důležitějšího než moje vyznání
 
že JK je můj spasitel a pán
který neváhal svůj život za můj dát
 
a proto až zas budu sám pod křížem Golgaty stát
už nebudu se mu svůj život dát bát
 
a získám jistotu naděje a spasení,
která smysl mého života ubrání.
 
Před svody pokušení a mámení
které však nemívá v životě dlouhé trvání
 
a pak šťastný  budu nový život žít
že  na spasení šanci budu mít.

 

Díkuvzdání

Zdeněk Jirásek

17.10.2013
 
Díkuvzdání slavná chvíle je
kdy se Bohu děkuje.
 
Děkuje se za to jak krásně stvořil svět
který stojí již velkou řadu let.
 
 
Děkujeme  za plodiny, které on nám dal
když tuto krásnou zemi budoval.
 
On určil ten správný čas
kdy člověk sází, seje a pak plody sklízí.
 
A raduje se z toho co mu zem nabízí.
 
Někdy však přijde krutý čas
když přijde vichr, zima, nebo mráz.
 
A místo úrody je cítit zmar.
 
A v tu chvíli každý ví, že člověk nemá sílu
sám bez Boha žít.
 
Protože jen on ví kde a kdy má člověk sít a pak plít
aby z úrody pak radost měl.
 
Proto i my v  tento čas chceme Bohu díky vzdát,
že nám v úrodě dal své požehnání.

Pohled upřený na Ježíše Krista

Zdeněk Jirásek

5.9.2013

Báseň k oslavě Večeře Páně

V životě každého z nás přijde chvíle
kdy se musí rozhodnout
zda chce v životě jen pro úspěch žít,
nebo se všeho světského pro Ježíše Krista zříct.

A pak opuštěn světskou slávou bude sám pod křížem stát
a uvidí tu pravdu velikou, že život nelze žít oklikou
ale každý své srdce v oběť musí dát
a pod křížem kde trpěl nevinný Ježíš Kristus stát.

A pohledět mu do očí
protože jen tato oběť každému z nás zaručí
že jednou s anděli budeme u nebeského trůnu stát
a plnými doušky věčný život brát.

Smrt přichází

Zdeněk Jirásek

8.7.2013

 

Smrt přichází k nám stále blíž a blíž
a já zvedám oči výš a výš,
 
a hledám spásu, která tam má být
a kterou chtěl bych co nejdříve zřít,
 
kolem život, ale rychle běží a já záchranu uvidím jen stěží
protože můj život není takový jaký by měl být.
 
 
Velké štěstí ale mám, protože sám nebývám
se mnou žijí andělé a Bůh a pomohou mi splatit ten můj dluh,
 
který ve svém životě já mám, protože lásku a dobro ve svém srdci ukrývám
a mamonem se jenom zabývám,
 
 
teď však přišla pro mne osudová chvíle
kdy budu muset rozhodnout se kudy dále v životě jít,
 
 zda bohatsví a úspěch mít
nebo skromně v lásce a pokoře žít,
 
a přítomností Boží ve svém srdci mít.
 
Rozhodnutí je věc těžká, složitá
a  mnohé slzy pak v nitru svém člověk ukrývá.

Bože díky

Zdeněk Jirásek

1.7.2013

 

Smrt přichází k nám stále blíž a blíž
a já zvedám oči výš a výš
 a hledám spásu,která tam má být
a kterou chtěl bych co nejdříve zřít.
 
Kolem život, ale rychle běží a já záchranu uvidím jen stěží
protože můj život není takový jaký by měl být.
 
Velké štěstí ale mám, protože sám nebývám
se mnou žijí andělé a Bůh a pomohou mi splatit ten můj dluh,
který ve svém životě já mám, protože lásku a dobro ve svém srdci ukrývám
a mamonem se jenom zabývám.
 
 
Teď však přišla pro mne osudová chvíle
kdy budu muset rozhodnout se kudy dále v životě jít,
zda bohatsví a úspěch mít
nebo skromně v lásce a pokoře žít
 
a přítomností Boží ve svém srdci mít.
 
Rozhodnutí je věc těžká, složitá
a  mnohé slzy pak v nitru svém člověk ukrývá.

Těším se, že už brzy přijde ten den

Zdeněk Jirásek

3.6.2013

 

V dálce stojí smutný kříž
a já přemýšlím zda najdu v sobě  odvahu jít k němu blíž
 
tam na kříži je pravda o každém z nás zjevená
až se mi z toho klepou kolena.
 
Když vidím kolik nosím v sobě hříchů a vin
a přes to mám šanci jednou v nebi žít
 
těším se až přijde onen slavný den
a nebude to už jen sen.
 
Ale realita lidem řečená
 
a proto se mi stále klepou kolena
už ne strachem, ale dojetím, že budu
 
moci držet v objetí
 
ty co zde jsem měl tolik rád
a budu se moci s nimi zase smát.

Vánoců čas

Zdeněk Jirásek

23.12.2012

 

Zas nastal vánoc krásný čas
a lásky paprsek se snesl mezi nás
 
zapomenuty jsou hádky, soužení
a každý cítí kolem sebe krásu a souznění
 
že přišla doba velké milosti
která přináší i hodně radosti
 
z poznání
 
že žádný člověk nemusí být  na světě sám
protože Kristus přišel na tento svět kvůli nám
 
přinesl nám lásku, spasení
když zlo v dobro v každém  z nás přemění
 
proto v tento krásný čas
pozvedni i Ty svůj hlas
 
a raduj se z poznání,
že stačí jedno krátké vyznání
 
 
že Ježíš je ten kdo přišel spasit život Tvůj
  nechce, aby jsi měl dále bolest trápení
 
ale žil život plný krásných znamení.

Vánoční čas

Zdeněk Jirásek

23.12.2011

 

Vánoční čas
přišel mezi nás 
 
přinesl nám lásku, snění
bez nichž  život krásný není
 
přinesl nám naději
že bude líp a snadněji
 
když
 
lide k sobě budou blíž a blíž
a odhodí svojí pozemskou tíž
 
když

v sobě najdou cit a něhu
která dovede je k druhým břehům
 
kde láska , dobro přebývá
a zlo tam místo nemívá
 
a to bude vánoční dárek největší
 
který všechny potěší
 
dárek, který hledá celý svět
a každý by ho koupil hned
 
ten však nejde koupit, vzít
ten se musí pochopit
 
a pokud zlo a špatnost
v nás navrch bude mít
nemůžeš ho nikdy mít
 
a můžeš o něm jenom snít
 
proto v tento krásný čas
 
volám
 
najdi v sobě  tento lásky hlas
 
a
 
pak doma tichým   hlasem
řekni těm které rád máš
že jim z lásky něco dáš
 
uvidí, že tento dárek
přinese nám krásné chvíle
 
a
 
celý příští rok
bude u nás láska, radost, pohoda
a nebude už žádná náhoda.

Strach ze smrti

13.12.2011

 

Strach  ze smrti je to co nás  často tíží
a co se pomalu do naší hlavy plíží
 
tento zvláštní strach přináší nové stavy
které  ohrožují  i naše  dobré mravy
 
z tohoto  strachu mohu i zlý být
a ostatním se protivit
 
mít  ze smrti  strach
je  zvláštní stav
 
kdy nám úzko je
a srdce nám  prudce bubnuje
 
bubnuje nám na poplach
že se možná blíží krach
 
 
krach našeho života
kdy zmizí vše co máme rádi
naše lásky i kamarádi
 
 
že přijde chvíle zlá
kdy budu na konci svého žití stát
 
stát sám před smrtí
a čekat na její objetí
 
 
kdy pohltí mne  také ale naděje
že konečně  už nebudu mít žádný strach
 
protože půjdu jinam do jiné sféry  život žít
kde bude radost, mír a klid
 
 
a kde budu moci své zemřelé políbit
a za ruku je vzít a společně dále jít
 
 
kde  také poznám nový život i cit
a budu na věčnosti s Bohem žít.

Život není štěstí jen

Zdeněk Jirásek

 

Život není štěstí jen
ale někdy přinese  i zlý den
 
přinese nám chvíle, které  hodně bolí
 
kdy zdá se nám, že nás zlo
roznese v zubech po okolí
 
kdy zmizí v nekonečnou dál
každá naše jistota
 
 že to co právě děláme
 
je správná  dobrá věc
 
 
proto musí naše mysl i náš zrak
radši koukat do oblak
 
tam prý se jiný život žije
a nenávist a zlo se nepěstuje
 
 
Tam žije Bůh, který dobrý je
A všechny lidi miluje
 
Miluje mne i tebe
a
připravil pro nás nebe
 
kde budeme jedou žít
 
když budeme lásku
 
na zemi již  ctít
 
když zde budeme jen správné  konat
a na nic si nestěžovat
 
proto
 
druhým lidem musím o něm říct
aby nás tam bylo víc
 
aby nebe už zde na zemi bylo
a dobro konat se nám zalíbilo
 
proto již vím kde ty i já
 můžeme spolu pomoc  hledat
 
a  to v nebi na nebesích
kde sídlí dobrý, hodný Bůh,
který pomůže nám zaplatit každý náš dluh
 
 
dluh dobra, lásky,
 
které zde na zemi máme a zatím ho nekonáme
protože zatím oči k nebi nezvedáme
 
ale až  ho jednou poznáme
pak  pustíme  si ho do srdíčka
a v něm nám láska, dobro bude žít
a kousek do nebe pak už jenom budeme mít
a v nebi  se   sním pak budeme jednou smát
a jako malé dítě  si s ním  radostně i  hrát.

Nikdy nejsi sám

Zdeněk Jirásek

30.5.2012

 

Nikdy nejsi v životě sám
protože život do vínku byl ti Bohem dán
 
jsi člověk, který  byl stvořen  do krásy
k podobě Boží stvořen jsi
 
a proto nejsi nikdy sám
protože anděl strážný byl Ti dán
 
byl dán Bohem každému stvoření
aby zde na zemi mohlo překonat soužení
 
které každý člověk zde na zemi má
když životem svým klopýtá
 
proto nebuď smutný, zklamaný
když život uvádí tě do hany
 
z důvodu, že nechceš jako jiní být
a dobru zlem se postavit
 
že lásku v srdci od stvořitele máš
a rád jí kolem sebe rozdáváš
 
proto věř, že přijde den
kdy v náruči stvořitele spočineš
 
kdy s anděly budeš na nebeském chóru zpívat rád
 
protože nebudeš už žádné problémy znát
protože budeš stále mlád a  a mlád a nebudeš již nikdy stár
protože budeš jenom zdráv a zdráv a s anděly se stále smát
protože kolem tebe bude Boží lid, který přinese do tvého srdce mír a klid
 
za to přec stojí  boj víry na zemi žít
a život věčný na konci svého bytí zřít.

Bože Ty jsi má radost a spása

Zdeněk Jirásek

15.6.2012

 

Bože ty jsi má radost a spása
 
a moje srdce při setkání s Tebou jásá
 
protože cítí tvojí lásky dech
 
který
 
mne jednou přenese až na druhý břeh
 
tam kde andělé žijí
 
a všichni tvorové zde  z řeky tvé lásky pijí
 
 
a mají poznání Tvé velké lásky,
 
která zahání všem tvorům  ve vesmíru  vrásky
 
 
a to lásky, která i život zde na zemi změní
 
protože mít rád druhé o už nebude jen snění
 
ani žádné poblouznění
 
 
ale stav, který přinese nám do života jistotu,
 
že dobro a cit zde na zemi bude mít svou hodnotu
 
 
a budeme zde odlesk krásy nebeského ráje mít
 
který i ostatní budou jednou chtít
 
 
nebudou si jej kupovat a brát
 
ale budou muset svoje srdce z lásky druhým lidem dát
 
a nebát se i pro jejich záchranu i mřít
 
protože satan je chtěl na své straně mít
 
 
a proto i já vám své srdce dám
 
protože poznal jsem že ho od Boha jako dar mám.

Nejsi sám

Zdeněk Jirásek

17.8.2012

 

V životě nejsi nikdy sám
když máš odvahu své srdce
v oběť pro druhé dát

tak jako Ježíš, který své probodené srdce
za tvůj život dal
a na kříži nevinný stál
a celý svět se mu tehdy smál

pak ale došlo k tomu co nikdo nečekal
že odpoledne z opony v chrámě zbyl jen cár
a všude nastala černá tma
a tíseň padla na každého kdo tam stál
protože každý pochopil, že zde byl ukřižován král

a ty
když stojíš v úctě pod křížem
kde trpěl ten co má tě rád
a svůj život byl ochoten za tvůj dát
s úctou by jsi měl tuto jeho obět brát
protože život věčný ti byl touto obětí dán

ty sám, ale musíš také být ochoten něco ve svém životě
za tento dar dát
a to když by jsi se měl svého já se vzdát

nemusíš ale trpět a zlého se bát
protože tvůj anděl bude při tobě stát
tam kam tvoje kroky se budou brát

proto s úctou hleď na kříž,který svobodu ti dá
a nikdo se ti pro tvoji víru už nebude nikdy smát
.