Zamyšlení na dnešní den 

 Duchovní zamyšlení na každý den najdete na  

 www.casd.cz

Duchovní literatura

Ve sboru je možno zakoupit křesťanskou literaturu, a to o přestávce od 10:30 - 10:45 hod. a po skončení bohoslužby od 12:00 - 12:20 hod.

Sborová knihovna

Sborová knihovna Strašnice, Nad Olšinami 2446/17 (sborová místnost), Vás zve.

Máte možnost si vypůjčit knihy s křesťanskou tématikou.

Domluvte si termín k vypůjčení a  zaslání seznamu knih.
jaroslavajiraskova@post.cz


Květiny a knihy jsou pro mnohé lidi právě tak nezbytné jako denní chléb

                                                                                                                                     Honore de Balzac

Advent Orion novinky

Sobotní škola

Největší biblická škola světa

Sobotní škola je dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů s.d., která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.

Sobotní škola má čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky:

  • Studium Bible
  • Budování přátelství a dobrých vztahů
  • Sdílení křesťanské víry s okolím
  • Podpora světové misijní práce

Sobotní škola CASD zde

Hezký celý den

Přihlaste se ke každodennímu rannímu odběru dobré nálady na

www.dobrejitro.cz