Kazatel sboru

Jaromír Loder

Informace o nás

Kořeny sboru Praha Strašnice sahají až do roku 1948. Sbor tehdy vznikl jako součást bohosloveckého semináře Církve adventistů sedmého dne v Praze Krči.

Během zákazu činnosti církve, mezi lety 1952 – 1956, se členové společně scházeli v domácích skupinkách.

Po znovuobnovení činnosti církve roku 1956 se více než dvacet let konaly bohoslužby v Praze 4 – Podolí, pak několik měsíců na Smíchově v kostele církve Československé husitské, odkud se sbor stěhoval na krátkou dobu zpět do Krče, aby nakonec zakotvil ve Vilové ulici v Praze Strašnicích v modlitebně Církve metodistů.

Zajímavým obdobím byl rok 1989, kdy rostl zájem veřejnosti o duchovní věci. V současnosti má sbor přibližně 80 členů a žije nadějí, že se na něm vyplní význam slova „advent“, který nosí v názvu.